Språk Engelska

Vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Oliver Holmqvist

Musikskapande – egna låtar

Åk 9 arbetade under HT -19 med att göra egna låtar. Den bästa låten i varje halvklass valdes ut till att spelas in i Dwarf Studio med Klas Backman som […]

© Vistaskolan 2021