Projekt Vänliga veckan

Vänliga veckan

Vecka 7 genomförde vi vänliga veckan på Vistaskolan. Vi arbetade med övningar från materialet Lika Olika och klasserna hade fina samtal kring hur vi ska behandla varandra. Här kan ni se fint eleverna skapat.
© Vistaskolan 2021