Dilemmapodden 2019

Publicerat 2019-11-21

Under höstterminens tema #jagfårvarajag har sexorna bland annat arbetat med moraliska frågor som kan uppkomma på mellanstadiet. Frågor vi ställt oss är t ex: Hur är egentligen en riktigt bra vän? Vad ska man göra om man ser någon göra något olagligt? Hur ärlig ska man egentligen vara mot kompisar? Eleverna har resonerat om några olika dilemman, det vill säga problem som inte har någon enkel lösning. I sina resonemang har de bland annat uppmuntrats att beskriva olika handlingsalternativ, alltså olika sätt att lösa dilemmat, och att se på problemet ur olika personers synvinkel. Detta har resulterat i sexornas dilemmapoddar.

Läsår 2018/19
Årskurs 6
Språk Svenska
Ämne SO

Inga kommentarer ännu...


Lämna en kommentar

© Vistaskolan 2021