Genre Poesi

Akrostikon dikter

Akrostikon är en diktform där första bokstaven i varje rad bildar ett ord eller början på en mening. Läs våra akrostikon dikter som är gjorda med våra namn och namn på djur.

Klass 3c Vistaskolan

Akrostikon dikter

Akrostikon är en diktform där första bokstaven i varje rad bildar ett ord eller början på en mening. Läs våra akrostikon dikter som är gjorda med våra namn och namn på djur.

Klass 3c Vistaskolan

Akrostikon dikter

Akrostikon är en diktform där första bokstaven i varje rad bildar ett ord eller början på en mening. Läs våra akrostikon dikter som är gjorda med våra namn och namn på djur.

Klass 3c Vistaskolan

Katt diktboken

I boken är det en massa dikter skrivna av Jenny Lind. Hon har skrivit haiku, baklänges, femrading osv.

Jenny Lind

5c’s diktbok

Vi fick ett skarpt uppdrag av våra lärare” hur kan dikter sprida omtanke i dessa Corona-tider.” Resultatet blev att vi bestämde oss för att skriva dikter och publicera dem. Denna […]

© Vistaskolan 2021