Genre Poesi

Katt diktboken

I boken är det en massa dikter skrivna av Jenny Lind. Hon har skrivit haiku, baklänges, femrading osv.

Jenny Lind

5c’s diktbok

Vi fick ett skarpt uppdrag av våra lärare” hur kan dikter sprida omtanke i dessa Corona-tider.” Resultatet blev att vi bestämde oss för att skriva dikter och publicera dem. Denna […]

© Vistaskolan 2020