Genre Djur och natur

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Simon Lewandowski

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen och hästen.

Lina Al-Fatlawi

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Arvid Eriksson Sund

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Alice Kingstedt

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Hugo Södergren

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Sham Kathisan

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Almaz Eklöv
© Vistaskolan 2021