Vattnets kretslopp

Publicerat 2020-12-17 av Nova Haake

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna bl.a. kunna förklara om vattnets uppbyggnad, egenskaper,  vattnets kretslopp och vattnets tre faser/former. Eleverna ska kunna använda naturvetenskaplig information i diskussioner, för att skapa texter eller på andra sätt att redovisa och förklara vad de lärt sig. Våra elever fick i uppgift att skapa en film där de skulle förklara vattnets kretslopp och vattnets tre faser.  De började med att lära sig teorin inom detta område därefter fick de måla vattnets kretslopp och sedan göra en film på valfritt sätt! Här är resultaten av Vistaskolans fyrors arbete. Titta och ge gärna positiva kommentarer!

Läsår 2020/2021
Årskurs 4
Språk Svenska
Genre Fakta
Ämne NO/teknik

Inga kommentarer ännu...


Lämna en kommentar

© Vistaskolan 2021