Samband mellan division och multiplikation

Av Elmira Dahlgren, Ludvig Lind, Gabriel Wijnbladh, Alice Jalal Markus

Hur sambandet mellan division och multiplikation fungerar

Läsår 2019/2020
Årskurs 3
Språk Svenska
Ämne Matematik

Inga kommentarer ännu...


Lämna en kommentar

© Vistaskolan 2021