Wilmer Eklund

Av Wilmer Eklund

Den magiska dörren

En person som heter Pelle får ett brev där det står att några personer behöver hjälp.

Wilmer Eklund
© Vistaskolan 2020