Wilma Wallstén

Av Wilma Wallstén

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Wilma Wallstén

Recept på hur du lyckas i din sport

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Wilma Wallstén

Den magiska dörren

En dag hittar Isabella ett brev. Isadora på andra sidan dörren behövde min hjälp…

Wilma Wallstén
© Vistaskolan 2021