Vincent Sepic

Av Vincent Sepic

Faktatexter om djur

Faktatexter om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Vincent Sepic

Fakta om vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Vincent Sepic
© Vistaskolan 2021