Vilhelm Fällman

Av Vilhelm Fällman

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Vilhelm Fällman

Att vara kreativ

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Vilhelm Fällman

Den magiska dörren

Viktor får ett brev från andra sidan dörren. Sen måste han få tag på nycklarna till dörren. Sen vred han runt nyckeln.

Vilhelm Fällman
© Vistaskolan 2021