Vidar Storm

Av Vidar Storm

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Vidar Storm

Att koncentrera sig på en lektion

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Vidar Storm

Den magiska dörren

Det är en kille som komer få ett anurlunda fall.

Vidar Storm
© Vistaskolan 2021