Valter Borgefors

Av Valter Borgefors

Den magiska dörren

En dag skulle jag gå till träslöjden och då behövde jag gå förbi den underliga dörren. När jag gick förbi såg jag ett brev sticka ut under dörren. Jag tog upp brevet. Det såg väldigt gammalt ut med ett blodigt handavtryck på. Jag öppnade det försiktigt och började läsa,

Valter Borgefors

Vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Valter Borgefors
© Vistaskolan 2021