Tim Tillström

Av Tim Tillström

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Tim Tillström

Hur man får en bra skoldag

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Tim Tillström

Den magiska dörren

Den handlar om en pojke som hittar en magisk dörr på sin skola

Tim Tillström
© Vistaskolan 2021