Tage Björkman

Av Tage Björkman

Den magiska dörren

Rektorn på min skola är skum för prick klockan 14:00 ”måste” hon gå någonstans. Ingen vet vart. Det är inte bara rektorn som är skum utan en dörr som ligger i källaren. Den ser inte ut som någon annan dörr i skolan, utan har bruna plankor med ett gult handtag.

Tage Björkman

Vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Tage Björkman
© Vistaskolan 2021