Stella Starring

Av Stella Starring

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Stella Starring

Hur man får bättre betyg

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Stella Starring
© Vistaskolan 2021