Sofia Kim

Av Sofia Kim

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Sofia Kim

Mitt recept för att må bra

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Sofia Kim

Den magiska dörren

Den här boken handlar om Valeria som en dag hittar en spännande dörr på skolgården. Under dörren sticker ett brev ut. Vem kan det vara ifrån?

Sofia Kim
© Vistaskolan 2021