Simon Lewandowski

Av Simon Lewandowski

No

En kort faktabok om vatten – vattnets tre faser, varför vatten är livsviktigt och vattnets kretslopp.

Simon Lewandowski

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Simon Lewandowski
© Vistaskolan 2021