Simon Björkander

Av Simon Björkander

Den magiska dörren

Bruno möter Börje i den magiska världen. Börje är fasttagen av Mr Meat.

Simon Björkander
© Vistaskolan 2020