Sham Kathisan

Av Sham Kathisan

Vatten

En kort faktabok om vattnet – vattnets tre faser, varför vatten är livsviktigt och vattnets kretslopp.

Sham Kathisan

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Sham Kathisan
© Vistaskolan 2021