Samuel Törnros

Av Samuel Törnros

Fakta om djur

En faktabok om huggormen, fladdermusen och hästen.

Samuel Törnros

Fakta om vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Samuel Törnros
© Vistaskolan 2021