Samuel Basa

Av Samuel Basa

Ta hand om skräpet

Förskoleklassen lär sig om vikten av återvinning. Av tex gamla glasflaskor kan det bli nya flaskor när de lämnas i återvinningen. Om skräpet hamnar i naturen tar det lång tid […]

Elliot Magnusson Samuel Basa

Våren är här.

Ekorrens förskoleklass har tillsammans i grupp skapat sagor där alla skulle utgå från våren.

Johannes Badur Samuel Basa
© Vistaskolan 2021