Nova Mikalides

Av Nova Mikalides

Ta hand om skräpet

Förskoleklassen lär sig om vikten av återvinning. Av tex gamla glasflaskor kan det bli nya flaskor när de lämnas i återvinningen. Om skräpet hamnar i naturen tar det lång tid […]

Vera Eklöf Nova Mikalides

Mamman tappade bort sin unge.

Ekorrens förskoleklass har tillsammans i grupp skapat sagor där alla skulle utgå från våren.

Nova Mikalides Vera Eklöf
© Vistaskolan 2021