Noel Hedman

Av Noel Hedman

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Noel Hedman

Hur du undviker att vara trött på morgonen

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Noel Hedman

Den magiska dörren

Oliver går genom den magiska dörren på skolan och upptäcker en ny värld.

Noel Hedman
© Vistaskolan 2021