Meya Lindell

Av Meya Lindell

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Meya Lindell

Plugga inför prov

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Meya Lindell

Den magiska dörren

Om en magisk dörren, Frida får ett brev från andra sidan. Hon öppnar dörren och går in.

Meya Lindell
© Vistaskolan 2021