Meya Lindell

Av Meya Lindell

Den magiska dörren

Om en magisk dörren, Frida får ett brev från andra sidan. Hon öppnar dörren och går in.

Meya Lindell
© Vistaskolan 2020