Mert Sönmez

Av Mert Sönmez

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Mert Sönmez

Den magiska dörren

Emma hittar en nyckel. Hon tar nyckeln och öppnar dörren. Hon hjälper Ove. När hon öppnade dörren såg hon…

Mert Sönmez

Den magiska dörren

Kevin får en brev där står det att nån behöver hjälp. För att hjälpa Adi behöver Kevin få tag i tvärtomstaven……

Mert Sönmez
© Vistaskolan 2021