Melissa Menagarajan

Av Melissa Menagarajan

Den magiska dörren

Det handlar om en lärare som går in i ett rum och då så är det en flicka som undrar vad som är bakom den mystiska dörren.

Melissa Menagarajan
© Vistaskolan 2020