Melissa Menagarajan

Av Melissa Menagarajan

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Melissa Menagarajan

Recept på hur man undviker att vara trött på morgonen!

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Melissa Menagarajan

Den magiska dörren

Det handlar om en lärare som går in i ett rum och då så är det en flicka som undrar vad som är bakom den mystiska dörren.

Melissa Menagarajan
© Vistaskolan 2021