Magda Ranung Lundholm

Av Magda Ranung Lundholm

Musikskapande – egna låtar

Åk 9 arbetade under HT -19 med att göra egna låtar. Den bästa låten i varje halvklass valdes ut till att spelas in i Dwarf Studio med Klas Backman som […]

© Vistaskolan 2021