Lucas Bergman

Av Lucas Bergman

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Lucas Bergman

Den magiska dörren

Markus får ett brev från andra sidan dörren. Vad vill den ha hjälp med.

Lucas Bergman
© Vistaskolan 2021