Loke Härdeman

Av Loke Härdeman

Vatten

En kort faktabok om vatten – vattnets tre faser, varför vatten är livsviktigt och vattnets kretslopp.

Loke Härdeman
© Vistaskolan 2021