Klass 3c Vistaskolan

Av Klass 3c Vistaskolan

Akrostikon dikter

Akrostikon är en diktform där första bokstaven i varje rad bildar ett ord eller början på en mening. Läs våra akrostikon dikter som är gjorda med våra namn och namn på djur.

Klass 3c Vistaskolan

Akrostikon dikter

Akrostikon är en diktform där första bokstaven i varje rad bildar ett ord eller början på en mening. Läs våra akrostikon dikter som är gjorda med våra namn och namn på djur.

Klass 3c Vistaskolan

Akrostikon dikter

Akrostikon är en diktform där första bokstaven i varje rad bildar ett ord eller början på en mening. Läs våra akrostikon dikter som är gjorda med våra namn och namn på djur.

Klass 3c Vistaskolan
© Vistaskolan 2021