Klara Norrgård

Av Klara Norrgård

Ta hand om skräpet

Förskoleklassen lär sig om vikten av återvinning. Av tex gamla glasflaskor kan det bli nya flaskor när de lämnas i återvinningen. Om skräpet hamnar i naturen tar det lång tid […]

Vera Ekeblom Klara Norrgård

Den magiska amuletten.

Ekorrens förskoleklass har tillsammans i grupp skapat sagor där alla skulle utgå från våren.

Rebecca Hjalmarsson Rodriguez Klara Norrgård Cornelia Barrie
© Vistaskolan 2021