Kelvin Onuora

Av Kelvin Onuora

Den magiska dörren

Det finns en magisk dörr i källaren. Jag har alltid undrat vad som finns där. Jag har en vän, John. Vi har pratat om att gå in där, men aldrig vågat. En dag såg jag ett brev under dörren!

Kelvin Onuora
© Vistaskolan 2021