Kalle Liljeström

Av Kalle Liljeström

Den magiska dörren

Niklas får ett brev det är person som böhöver hjälp. Niklas sen hittar han nycklar och sen kom han in i dörren.

Kalle Liljeström
© Vistaskolan 2020