Isac Ketola

Av Isac Ketola

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Isac Ketola

Hur man blir bra på sin sport

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Isac Ketola

Den magiska dörren

En person som heter konstiga Viktor

Isac Ketola
© Vistaskolan 2021