Gabriel Wijnbladh

Av Gabriel Wijnbladh

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Gabriel Wijnbladh

Hur man blir bra på fotboll

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Gabriel Wijnbladh

Den magiska dörren

Gabriel går över till en annorlunda värld och träffar en ny vän. Tillsammans genomför de ett uppdrag.

Gabriel Wijnbladh
© Vistaskolan 2021