Elmira Dahlgren

Av Elmira Dahlgren

Den magiska dörren

Den handlar om att jag hjälper en varelse som fastnatt i en ond värld.

Elmira Dahlgren
© Vistaskolan 2020