Elliot Bäck

Av Elliot Bäck

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Elliot Bäck

Recept på att ha kul

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Elliot Bäck

Den magiska dörren

Kalle möter den onda Penniwise…..

Elliot Bäck
© Vistaskolan 2021