Elise Lin

Av Elise Lin

Den magiska dörren

Mitt namn är Lavendel och jag är 10 år. Jag går i Hemliga skolan. En dag såg jag ett brev sticka fram under den konstiga dörren. I brevet stog det att det var någon som behövde hjälp att komma ut.

Elise Lin

Vatten

En faktatbok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Elise Lin
© Vistaskolan 2021