Elina Lindman

Av Elina Lindman

Den mäktiga kungen

Den fattiga familjen jobbar hårt för att kungen inte ska bli arg. Det är få dagar famljen får en ledig dag men en dag fick dom en helt ledig. En […]

Elina Lindman

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Elina Lindman

Hur du blir en bra kompis

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recepten som vi fyror gjort, handlar om hur man ska göra för att själv må bättre eller få andra […]

Elina Lindman

Den magiska dörren

Viola hittar ett brev från andra sidan dörren. Sen måste hon få tag i nycklarna till dörren. När hon klev in i dörren såg hon……

Elina Lindman
© Vistaskolan 2021