Elias Yousefsai

Av Elias Yousefsai

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Elias Yousefsai

Vänlighet

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Elias Yousefsai

Den magiska dörren

Boken handlar om Viggo som hittar en dörr utan dörr men med en kod.

Elias Yousefsai
© Vistaskolan 2021