Dilovan Sari

Av Dilovan Sari

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Dilovan Sari

Hur man lyssnar på en lektion

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Dilovan Sari

Den magiska dörren

Viktor hittar ett brev från andra sidan dörren. Sen måste hon få tag i nycklarna till dörren.

Dilovan Sari
© Vistaskolan 2021