Berivan Bulat

Av Berivan Bulat

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Berivan Bulat

Den magiska dörren

Den här boken handlar om Nova. En dag ser hon hur vaktmästaren går in genom en dörr som ser konstig ut.

Berivan Bulat
© Vistaskolan 2021