Arvid Eifrém

Av Arvid Eifrém

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Arvid Eifrém

Hur man håller koll på sitt material

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Arvid Eifrém

Den magiska dörren

Att i en anan värld så är non i knipa och shicar ett brev.

Arvid Eifrém
© Vistaskolan 2021