Almaz Eklöv

Av Almaz Eklöv

Vatten

Faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp

Almaz Eklöv

Vatten

En kort faktabok om vattnet – vattnets tre faser, varför vatten är livsviktigt och vattnets kretslopp.

Almaz Eklöv

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Almaz Eklöv
© Vistaskolan 2021