Alice Kingstedt

Av Alice Kingstedt

Vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Alice Kingstedt

Faktatexter om djur

Kort fakta och bilder om olika djur. Läs om huggormen, fladdermusen, hästen och havsörnen.

Alice Kingstedt
© Vistaskolan 2021