Ali Saheb

Av Ali Saheb

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Ali Saheb

Den magiska dörren

Vigo hittade ett brev som kom från andra sidan dörren. Sen fick han syn på nyckeln och han trodde att den var till den magiska dörren. När han öppnade dörren […]

Ali Saheb

Uppställning med addition

Hur man löser uppgifter med uppställning & växling

Celine Klasen Lilly Ericsson Ali Saheb
© Vistaskolan 2021