Alexander Aydin

Av Alexander Aydin

Vattnets kretslopp

I fyran arbetar vi med vatten, vattnets egenskaper och vattnets uppbyggnad inom framförallt  ämnet kemi, men vi berör även biologi (försurning) och fysik (hur nederbörd uppstår). Enligt kunskapskraven ska eleverna […]

Alexander Aydin

Hur man lär sig på en lektion

I den här boken får du läsa ett annorlunda recept. Alla recept som vi fyror har gjort handlar om hur man ska göra för att själv må bra eller få […]

Alexander Aydin

Den magiska dörren

Den handlar om en magisk dörr

Alexander Aydin
© Vistaskolan 2021