Ahmed Salam Mohammed

Av Ahmed Salam Mohammed

Fakta om vatten

En faktabok om vattnets tre faser, vatten är viktigt och vattnets kretslopp.

Ahmed Salam Mohammed
© Vistaskolan 2021