Den magiska dörren

Av Melissa Menagarajan

Det handlar om en lärare som går in i ett rum och då så är det en flicka som undrar vad som är bakom den mystiska dörren.

2 kommentarer

Simone Holfve
Det var en spännande berättelse. Det skulle vara kul med en fortsättning, jag trode att dom inte skulle klara uppdraget att rädda Sofia.
2020-06-01 12:16:59

Simone Holfve
Det var en spännande bok. Det skulle vara kul med en fortsättnig, jag trode att dom inte skulle klara av uppgiften.
2020-06-01 12:15:04


Lämna en kommentar

© Vistaskolan 2021